PRIVACYVERKLARING


Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met
Antje Boek, gevestigd aan Buitenkamp 3, 8474 AA Oldeholtpade.

Nieuwste versie privacy statement vanaf 7-05-2018:

Antje Boek, gevestigd aan Buitenkamp 3, 8474 AA Oldeholtpade, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.antjeboek.nl 
Buitenkamp 3
8474 AA Oldeholtpade
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Antje Boek is de Functionaris
Gegevensbescherming van Antje Boek.
Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Antje Boek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Na aanmelding voor de nieuwsbrief of gratis lessen:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres


 • Na aanschaf van een cursus/training of indien je een klant bent:
  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

Antje Boek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van de nieuwsbrief 

- Afhandelen van betalingen
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Antje Boek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Voor de belastingaangifte
  dienen wij de gegevens voor 7 jaar te bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Antje Boek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Antje Boek) tussen zit. 

Antje Boek
gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Joomla

Oulook offline e-mail - PST opslag email en emailbijlagen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Antje Boek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres


 • Zolang je klant bent in het algemeen:
  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer

  Je gegevens voor de nieuwsbrief worden automatisch opgeslagen in Joomla. Deze gegevens
  worden door Joomla beveiligd. Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of je via e-mail afmeldt
  als deelnemer of als klant, worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.
  Wanneer je klant bent
  wordt het opgeslagen in Excel en worden voor de belastingaangifte 7 jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden
Antje Boek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. Antje Boek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,
op jouw verzoek reageren.

Antje Boek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies of vergelijkbare technieken
Wij maken hier geen gebruik van

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Antje Boek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De website van Antje Boek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
n
eem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.